ISO 50001 Managementul Energiei

ISO 50001
Managementul Energiei

Eficiența energetică a organizațiilor reprezintă o problemă importantă pentru orice management responsabil. Trendul crescător al prețurilor energiei înseamnă că eficientizarea consumului de energie este o prioritate economică; atenția sporită acordată protejării mediului înconjurător face ca eficientizarea consumului de energie să devină și o prioritate de responsabilitate socială. ISO 50001 este un standard internațional ce își propune să ofere recomandări pentru implementarea, administrarea, și îmbunătățirea unui sistem de management al energiei în organizații.

ALLQM oferă în completarea Standardului ISO 50001 și o suită de informații și consultanță de specialitate pentru sectorul de utilități: sisteme de management al calității, documentare și specificații de produse, procese de măsurare.

Beneficiile implementării ISO 50001 Managementul Energiei: 

  •  Identificarea și abordarea riscurilor referitoare la aprovizionarea cu energie
  •  Măsurarea și monitorizarea consumului de energie pentru îmbunătățirea eficienței
  •  Creșterea performanței generale pentru a reduce costurile consumului de energie
  •  Reducerea emisiilor de carbon și respectarea țintelor stabilite la nivel național și local
  •  Demonstrarea conștientizării problemei mediului înconjurător pentru a crește șansele de participare și câștigare a licitațiilor

Standarde

Standardele de management oferă organizațiilor cunoștințele de care acestea au nevoie pentru a excela. Acestea oferă o serie de instrumente eficiente pentru a transforma organizația într-o entitate mai productiva, mai inovativa, mai adaptabilă, având toate procesele sub control.

Beneficii

Standardele oferă metode de lucru anterior testate și implementate. Eficiența lor demonstrată ajută organizațiile să-și îmbunătățească performanțele, să-și reducă riscurile, și să paveze drumul către o strategie sustenabilă.

Cui sunt adresate?

Toate organizațiile, de la afacerile mici la companiile multinaționale și instituțiile guvernamentale, se folosesc de standarde de management pentru a acționa, a concura, și a se dezvolta mai eficient.