ISO 22000/HACCP Siguranța Alimentară

ISO 22000/HACCP
Siguranța Alimentară

ISO 22000 este un standard internațional ce definește cerințele sistemului de management al siguranței alimentului și se aplică tuturor agenților economici implicați direct sau indirect într-una din etapele lanțului alimentar.

ISO 22000 (cunoscut și sub acronimul HACCP* – *din engl. Hazard Analysis and Critical Control Points, ro: Analiza Pericolelor și Puncte Critice de Control ) se poate aplica oricărei organizații ce are ca obiect de activitate producerea, prepararea, transportul, depozitarea, sau vânzarea produselor alimentare. Acesta este aplicabil inclusiv agenților ce produc ambalaje, împachetează, și pregătesc produsele alimentare pentru desfacere.

Beneficiile implementării ISO 22000: 

  •  Implementează în activitate procese recunoscute internațional
  •  Garantează partenerilor și clienților controlul riscurilor alimentare
  •  Identifică riscurile în cadrul lanțului de producție și distribuție
  •  Introduce transparența în responsabilități
  •  Introduce un sistem de observare și îmbunătățire care asigură eficiența continuă a proceselor
  •  Furnizarea consecventă de produse și servicii – de produsele alimentare care sunt sigure și îndeplinesc cerințele de reglementare
  •  Gestionarea riscurilor în procesele de siguranță alimentară

ISO 22000 este destinat tuturor organizațiilor din industria alimentară și a hranei pentru animale indiferent de dimensiune sau sector. 
HACCP sunt principii care stau la baza standardului ISO 22000.

Standarde

Standardele de management oferă organizațiilor cunoștințele de care acestea au nevoie pentru a excela. Acestea oferă o serie de instrumente eficiente pentru a transforma organizația într-o entitate mai productiva, mai inovativa, mai adaptabilă, având toate procesele sub control.

Beneficii

Standardele oferă metode de lucru anterior testate și implementate. Eficiența lor demonstrată ajută organizațiile să-și îmbunătățească performanțele, să-și reducă riscurile, și să paveze drumul către o strategie sustenabilă.

Cui sunt adresate?

Toate organizațiile, de la afacerile mici la companiile multinaționale și instituțiile guvernamentale, se folosesc de standarde de management pentru a acționa, a concura, și a se dezvolta mai eficient.