Standarde

Standarde

Standardele de management definesc practicile în nenumărate domenii de activitate. Standardele sunt dezvoltate de un grup de specialiști și pot fi întâlnite într-o gamă largă, de la explicații succinte la un set de reguli stricte.

ISO 50001 Managementul Energiei

Eficiența energetică a organizațiilor reprezintă o problemă importantă pentru orice management responsabil.

ISO 9001 Managementul Calității

Administrați calitatea indiferent de mărimea companiei cu ajutorul unui standard recunoscut la nivel mondial.

ISO 22000 Siguranța Alimentară

ISO 22000 definește cerințele sistemului de management al siguranței alimentului și se aplică tuturor agenților economici implicați într-una din etapele lanțului alimentar.

ISO/IEC 27001 Securitatea informației

Informația reprezintă un aport important adus desfășurării activității oricărei organizații și are potențialul de a face diferența dintre succes și eșec.

ISO 22301 Managementul Continuității Afacerii

Scopul ISO 22301 este prioritizarea acțiunilor de contracarare a amenințărilor ce pot afecta desfășurarea activităților de business.

ISO 14001 Managementul de Mediu

Managementul de mediu ajută la reducerea impactului asupra mediului și susține creșterea organizației.

ISO 45001 Securitatea în muncă

ISO 45001 stabilește cerințele minime în domeniul sănătății și securității la locul de muncă și a situațiilor de urgență.

ISO 13485 Dispozitive medicale

Certificarea conform ISO 13485 asigură producătorilor și distribuitorilor de dispozitive medicale îmbunătățiri operaționale complementar certificării ISO 9001.

ISO 31000 Managementul Riscului

Organizațiile care reușesc să administreze riscurile într-un mod eficient au șanse mai mari de a își extinde activitatea și de a rezista șocurilor economice negative.

ISO 26000 Responsabilitatea Socială

ISO 26000 este un standard internațional care definește recomandările internaționale referitoare la responsabilitatea socială în organizații.

Standarde

Standardele de management oferă organizațiilor cunoștințele de care acestea au nevoie pentru a excela. Acestea oferă o serie de instrumente eficiente pentru a transforma organizația într-o entitate mai productiva, mai inovativa, mai adaptabilă, având toate procesele sub control.

Beneficii

Standardele oferă metode de lucru anterior testate și implementate. Eficiența lor demonstrată ajută organizațiile să-și îmbunătățească performanțele, să-și reducă riscurile, și să paveze drumul către o strategie sustenabilă.

Cui sunt adresate?

Toate organizațiile, de la afacerile mici la companiile multinaționale și instituțiile guvernamentale, se folosesc de standarde de management pentru a acționa, a concura, și a se dezvolta mai eficient.