Training/ Cursuri

Training/ Cursuri

Scopul cursurilor este de formare de specialiști în sisteme de management pentru a se asigura garanția implementării și menținerii conformității cu cerințele standardelor de referința ISO. Având specialiști în sisteme de management, se reduce perioada de implementare și costurile aferente acesteia; se îndeplinește și una din prevederile standardului, aceea de a avea personal competent pentru efectuarea auditurilor în cadrul organizației Dumneavoastră. 
Cursurile sunt susținute de lectori acreditați și specializați în formarea de auditori.