SSM și Situații de Urgență

SSM și Situații de Urgență

În calitate de angajator, este de datoria managementului organizației să asigure angajaților un mediu de muncă sigur. Angajatorul este responsabil pentru asigurarea condițiilor și mediului de muncă capabile să protejeze sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor. Un aspect important îl reprezintă educarea și instruirea angajaților cu privire la procedurile organizației în cazul situațiilor de urgență.

ALLQM poate ajuta angajatorii să respecte, să implementeze, și să cunoască legile și reglementările în vigoare cu privire la Sănătatea și Securitatea în Muncă și acțiunile de prevenire și de abordare a Situațiilor de Urgență. Siguranța la locul de muncă și reacțiile angajaților în situații de urgență sunt o parte importantă în drumul organizațiilor spre atingerea excelenței în activitate.