Evaluare riscuri

Evaluare riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională

În Romania, ca și în toate țările membre UE, aspectele privind sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor sunt reglementate prin legi organice și decizii ale guvernelor care stabilesc reguli de aplicare a măsurilor de prevenire și protecție în diverse domenii de activitate.

Punctul de plecare pentru abordarea aspectelor privind securitatea și sănătatea în muncă o constituie evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, desfășurată după metode științifice, fundamentate și bazate pe simulări și statistici specifice. Evaluarea riscurilor este începutul procesului de gestionare a riscurilor, permițând angajatorilor și angajaților să înțeleagă acțiunile pe care trebuie să le implementeze pentru a îmbunătăți sănătatea și securitatea la locul de desfășurare a activității și productivitatea în procesul de muncă.

Procesul constă într-o examinare sistematică a tuturor aspectelor procesului de muncă și ia în considerare aspecte cum ar fi: ceea ce ar putea cauza răniri sau vătămări sau îmbolnăviri, dacă pericolele ar putea fi eliminate, și ce măsuri preventive sau de protecție trebuie adoptate pentru a controla riscurile.