Audit Sisteme de Management

Audit Sisteme de Management

Scopul unui audit este de a determina dacă activitățile și rezultatele unei organizații sunt conforme cu cerințele clienților, a colaboratorilor, și ale instituțiilor de reglementare; acesta identifică dacă organizația a implementat sistemul de management în mod eficient și dacă este capabilă să îndeplinească obiectivele stabilite. Auditul Sistemelor de Management oferă conducerii organizației o imagine asupra nivelului de risc și asupra oportunităților în vederea dezvoltării viitoare.

1. Audituri interne

Audituri cu scopul principal de a îmbunătăți propriul sistem de management și de a verifica conformitatea practicilor și procedurilor din organizație cu referențialul și legislația în vigoare. Auditul intern (de primă parte) este un instrument de management eficient de evaluare a performanței în organizație 

2. Audituri externe

Auditurile sistemelor de management ale unui furnizor sau contractor comandate și desfășurate de către clientul acestuia. Aceste tipuri de audit (de secundă parte) sunt efectuate pentru a identifica abordarea unei organizații cu privire la un contract și de a stabili dacă furnizorul sau contractorul poate îndeplini condițiile impuse de client.

3. Audituri de certificare

Audituri în scopuri de certificare (de terţă parte), desfășurate în colaborare cu organisme de certificare acreditate național și internațional. Certificatele eliberate de organismele de certificare oferă organizațiilor un acces mai ușor la piețele externe și o mai mare încredere din partea clienților.