Audit DDD

Audit DDD

Conform prevederilor legale în vigoare, fiecare entitate cu activități în domeniul alimentar sau în spații comune cu alte produse vulnerabile are obligația de a asigura prestarea activităților specifice DDD (Dezinfecție, Dezinsecție, Deratizare) cu firme specializate. Auditul DDD oferă imaginea reală asupra eficacității măsurilor întreprinse în legătura cu dezinfecția, dezinsecția, și deratizarea în locațiile stabilite.

ALLQM oferă audituri DDD de specialitate și:

  •  Asigură creșterea încrederii clienților privind condițiile de igienă
  •  Oferă imaginea reală asupra eficientei masurilor DDD întreprinse
  •  Previne sancțiunile din partea instituțiilor abilitate ale statului pentru nerespectarea reglementărilor în vigoare