Servicii

SERVICII

Oferim un spectru larg de servicii pentru a ajuta organizațiile să își îmbunătățească modul de lucru. Produsele și serviciile noastre pot fi combinate și adaptate la nevoi individuale pentru a obține soluții personalizate ideale. Putem ajuta prin implementarea de standarde de excelență, evaluarea activității curente, traininguri performante pentru management și pentru angajați, și prin conceperea planurilor de îmbunătățire a activităților.

Alegând excelența în management puteți elimina complexitatea și costurile inutile din procese și din strategia de dezvoltare. Indiferent de stadiul actual al organizației, vă putem ajuta să ajungeți acolo unde vă propuneți.

Consultanță Sisteme de Management

Lumea de business este într-o continuă schimbare, iar organizațiile trebuie să își desfășoare activitatea și să evolueze în acest mediu cu provocări din cele mai diverse.

Mentenanță sisteme de Management

ALLQM vă ajută cu actualizarea documentației sistemelor de management în concordanță cu modificările legislative, auditarea periodică a proceselor pentru a vedea stadiul curent al sistemelor de management și a derulării contractelor.

Audit Sisteme de Management

Auditul Sistemelor de Management oferă conducerii organizației o imagine asupra nivelului de risc și asupra oportunităților în vederea dezvoltării viitoare.

Audit DDD

Conform prevederilor legale în vigoare, fiecare entitate cu activități în domeniul alimentar sau în spații comune cu alte produse vulnerabile are obligația de a asigura prestarea activităților specifice DDD (Dezinfecție, Dezinsecție, Deratizare) cu firme specializate. 

Evaluare riscuri

În Romania, ca și în toate țările membre UE, aspectele privind sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor sunt reglementate prin legi organice și decizii ale guvernelor care stabilesc reguli de aplicare a măsurilor de prevenire și protecție în diverse domenii de activitate.

SSM și Situații de Urgență

ALLQM poate ajuta angajatorii să respecte, să implementeze, și să cunoască legile și reglementările în vigoare cu privire la Sănătatea și Securitatea în Muncă și acțiunile de prevenire și de abordare a Situațiilor de Urgență. 

Certificare

Certificarea obținută în urma colaborării cu noi demonstrează clienților, furnizorilor, investitorilor, și competiției că vă asumați și garantați excelența în domeniul de activitate.

Noi, la ALLQM, nu doar testăm dacă standardele au fost implementate; noi suntem experți în standardele pentru care oferim consultanță și știm cum să transferam cunoștințele noastre către organizații.

Training/ Cursuri

Scopul cursurilor este de formare de specialiști în sisteme de management pentru a se asigura garanția implementării și menținerii conformității cu cerințele standardelor de referința ISO.