Termeni și condiții de utilizare

Termeni și condiții de utilizare

Înainte de a folosi acest site, trebuie să acceptați termenii și condițiile de utilizare prezentate în această secțiune.

Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare prezentate mai jos, vă rugăm să încetați folosirea site-ului „http://www.allqm.ro/” (numit în continuare ALLQM), folosirea serviciilor oferite de acesta și să părăsiți site-ul.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând conținutul prezentei sectiuni fără nici o notificare prealabilă făcută utilizatorilor, căzând în îndatorirea acestora de a verifica aceste condiții în momentul intrării pe site și folosirii acestuia.

SC ALLQM TML CERT SRL este proprietarul de drept al conținutului acestui website și îi conferă acestuia toate drepturile prevăzute de legislația referitoare la copyright, toate drepturile fiind rezervate.

Utilizarea informațiilor și serviciilor oferite de ALLQM se face pe propria răspundere a utilizatorilor, a firmelor care doresc primirea de oferte sau a firmelor de consultanță și consultanților (Persoane Fizice Autorizate), ALLQM fiind liber de orice daună directă sau indirectă cauzată utilizatorilor prin folosirea informațiilor și serviciilor oferite de acesta, acestea fiind oferite cu titlu informativ.

Utilizatorii pot folosi serviciile oferite numai în scopuri legale, se obligă să le foloseasca numai în interes propriu, să nu le trasmită către terțe persoane, să publice, modifice sau să vandă sub o forma derivată sau în mod direct informațiile și datele obținute prin utilizarea site-ului.

Utilizatorul se obligă să exonereze de orice raspundere și să nu acționeze în justiție ALLQM pentru orice pierdere suferită ca urmare a folosirii datelor și informațiilor din acest site.

Răspunderea ALLQM în cazuri de litigii, în cazul în care acestea nu sunt rezolvate pe cale amiabilă și în cazul în care aceasta este stabilită de o instanță judecatorească sau tribunal, rezultata prin orice fel de acțiuni, se limitează la suma de 250 RON.

Utilizatorii acestui site sunt singurii răspunzatori (civil sau penal) pentru informațiile pe care le transmit prin intermediul acestuia. ALLQM nu își asumă nici o responsabilitate referitoare la informațiile prezentate de aceștia.

Firmele care doresc obținerea certificării ISO și primirea de oferte de consultanță sau certificare ISO, pot accesa formularul Consultanță ISO; după completarea și trimiterea acestuia, se va transmite cererea respectivă tuturor firmelor de consultanță ISO partenere, urmand ca acestea să trimită personal oferta proprie, fără nici o condiție sau imixtiune din partea noastră. Nu se va percepe nici o taxă, serviciul fiind gratuit pentru firmele care sunt în cautarea de oferte de consultanță ISO și au completat formularul mai sus amintit.

Firmele care doresc primirea de oferte privind cursuri de implementare și auditori interni/ externi, pot accesa formularele: Curs de formare – Auditori și/ sau Curs de formare – Implementare SM; după completarea și trimiterea acestora, se va transmite cererea respectivă tuturor firmelor partenere, urmând ca acestea să trimită personal oferta proprie, fară nici o condiție sau imixtiune din partea noastră. Nu se va percepe nici o taxă, serviciul fiind gratuit pentru firmele care sunt în căutarea de oferte și au completat formularul mai sus amintit.

Prin completarea formularelor Consulanță ISO, Curs formare – Auditori, Curs formare – Implementare SM, și/ sau Contact (sau orice solicitare/ informare transmisă prin e-mail) utilizatorii sunt de acord cu afișarea pe web site-ul AllQM, a datelor completate și trimise prin intermediul acestor formulare, pentru care își asuma intreaga responsabilitate (civilă sau penală).

Pentru orice altă problemă, solicitare, sesizare, sugestie sau întrebare a utilizatorilor acestui site referitoare la informațiile și serviciile oferite de ALLQM, aceștia sunt rugați să ne contacteze folosind secțiunea Contact din cadrul site-ului.