Curs de formare – Auditori

FORMULAR PENTRU SOLICITARE DE OFERTE DE CURSURI DE FORMARE AUDITORI INTERNI ȘI EXTERNI
în domeniul standardelor ISO destinat atât personelor fizice cât și juridice