CUM VĂ POATE AJUTA ALLQM?

ALLQM a fost fondată în anul 2010 cu scopul de a reuni într-o singură entitate activităţile de audit, consultanţă, mentenanţă siteme de management al calităţii, şi experienţa de mai mult de două decenii de activitate a specialiştilor noştri. Între clienții noștri se regăsesc companii internaționale, mărci locale apreciate, afaceri la început de drum, și administrații publice locale.

SERVICII

Consultanță Sisteme de Management

Lumea de business este într-o continuă schimbare, iar organizațiile trebuie să își desfășoare activitatea și să evolueze în acest mediu cu provocări din cele mai diverse.

mentenanță Sisteme de Management

ALLQM vă ajută cu actualizarea documentației sistemelor de management în concordanță cu modificările legislative, auditarea periodică a proceselor pentru a vedea stadiul curent al sistemelor de management și a derulării contractelor.

AUDIT Sisteme de Management

Scopul unui audit este de a determina dacă activitățile și rezultatele unei organizații sunt conforme cu cerințele clienților, a colaboratorilor, și ale instituțiilor de reglementare.

AUDIT DDD

Auditul DDD oferă imaginea reală asupra eficacității măsurilor întreprinse în legătura cu dezinfecția, dezinsecția, și deratizarea în locațiile stabilite.

EVALUARE RISCURI

În Romania, ca și în toate țările membre UE, aspectele privind sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor sunt reglementate prin legi organice și decizii ale guvernelor care stabilesc reguli de aplicare a măsurilor de prevenire și protecție în diverse domenii de activitate.

SSM ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

În calitate de angajator, este de datoria managementului organizației să asigure angajaților un mediu de muncă sigur. Angajatorul este responsabil pentru asigurarea condițiilor și mediului de muncă capabile să protejeze sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor. 

CERTIFICARE

Certificarea obținută în urma colaborării cu noi demonstrează clienților, furnizorilor, investitorilor, și competiției că vă asumați și garantați excelența în domeniul de activitate.

TRAINING/ CURSURI

Scopul cursurilor este de formare de specialiști în sisteme de management pentru a se asigura garanția implementării și menținerii conformității cu cerințele standardelor de referința ISO. 

DESPRE ALLQM

ALLQM este compania de standarde de afaceri și consultanță care ajută organizațiile să tindă spre excelență. Compania a fost fondată în anul 2010 cu scopul de a reuni într-o singură entitate activităţile de audit, consultanţă, mentenanţă siteme de management al calităţii, şi experienţa de mai mult de două decenii de activitate a specialiştilor noştri.

Clienți

Echipa

Marin Tănase

Fondator și Director General
Auditor, Consultant SM, Evaluator Riscuri

Letiția Tănase

Fondator și Consultant
Auditor, Consultant SM, Trainer

Contact

  • office@allqm.ro
  • 0722453833
  • 0311055817​