Print

ISO 9001

Respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008, privitor la implementarea unui sistem de management al calităţii eficient înseamnă, înainte de toate:
·        Înţelegerea cerinţelor propriilor clienţi, a nevoilor şi aşteptărilor lor în ceea ce priveşte calitatea şi satisfacţia din partea furnizorilor; înţelegerea propriilor cerinţe, nevoi şi aşteptări pentru a putea obţine performanţe de calitate.
·        Planificarea şi organizarea sistematică a propriilor procese a căror coordonare are ca finalitate satisfacerea cerinţelor, nevoilor şi aşteptărilor.


·        Analizarea succeselor obţinute ca urmare a implementării sistematice şi a aplicării proceselor pe baza criteriilor pertinente care definesc eficacitatea propriei organizaţii.
·        Adoptarea deciziilor bazate pe fapte date, identificând şi implementând acţiuni îndreptate spre îmbunătăţirea continuă în scopul optimizării performanţelor proceselor sistematice, şi ca urmare a eficienţei demersurilor.

Abordarea conform ISO 9001 prezintă două circuite de procese, “circuitul intern”, reprezentând procesele societăţii marcate de 4 rubrici generice:

·        Responsabilitatea Managementului
·        Managementul resurselor
·        Realizarea produsului
·        Măsurare, analiză şi îmbunătăţire

si “circuitul extern” care reprezintă rolul clientului în procesul global al societăţii - din care derivă:

·        Nevoi atât explicite cât şi implicite
·        Input legate de gradul de satisfacţie şi de realizare a acestor nevoi şi prin urmare identificarea diverselor oportunităţi de îmbunătăţire